Hình ảnh phối cảnh 3D:

Hình ảnh thi công hoàn thiện:

 

Please follow and like us: