• Công trình: Khu vui chơi Hòa An – “Món quà đến từ vùng cao”
  • Chủ đầu tư: 
  • Diện tích: 640m2
  • Địa chỉ: Cao Bằng

Hình ảnh thiết kế phối cảnh 3D

Phối cảnh Khu vui chơi

Phối cảnh Khu vui chơi

Phối cảnh Khu vui chơi

Phối cảnh Khu vui chơi

Phối cảnh Khu vui chơi

Phối cảnh Khu vui chơi

Phối cảnh Khu vui chơi

Phối cảnh Khu vui chơi

Phối cảnh Khu vui chơi

Phối cảnh Khu vui chơi

Phối cảnh Khu vui chơi

Phối cảnh Khu vui chơi

Phối cảnh Khu vui chơi

 

Hình ảnh thi công thực tế