• Chủ đầu tư: 
  • Diện tích: 400m2
  • Thời gian thiết kế:
  • Thời gian thi công: 

Phối cảnh 3D 

Phối cảnh tổng quan

Cà phê trẻ em

Cà phê trẻ em

Cà phê trẻ em

Phối cảnh phân khu

Cà phê trẻ em

Cà phê trẻ em

Cà phê trẻ em

Cà phê trẻ em

Cà phê trẻ em

Cà phê trẻ em

Cà phê trẻ em

Cà phê trẻ em

Cà phê trẻ em

Cà phê trẻ em

Cà phê trẻ em

Cà phê trẻ em

Cà phê trẻ em

Hình ảnh thi công thực tế