• Chủ đầu tư: 
  • Diện tích:
  • Thời gian thiết kế:
  • Thời gian thi công: 

Phối cảnh 3D 

Phối cảnh tổng quan

Khu vui chơi kids

Phối cảnh từng phân khu

Khu vui chơi kids

Khu vui chơi kids

Khu vui chơi kids

Khu vui chơi kids

Khu vui chơi kids

Khu vui chơi kids

Khu vui chơi kids

Khu vui chơi kids

Khu vui chơi kids

Khu vui chơi kids

Khu vui chơi kids

Khu vui chơi kids

Khu vui chơi kids

Khu vui chơi kids

Khu vui chơi kids