• Tên công trình: Thiết kế khu vui chơi trẻ em Kid Joy
  • Địa chỉ công trình: Bình Tân, HCM
  • Thời gian thi công hoàn thiện: 25 ngày
  • Diện tích mặt bằng: 300 m2
  • Vốn Đầu Tư: 500 triệu