+ Tầng 1: 175m2

+ Tầng 2: 75m2

  • Địa điểm thi công: Đà Nẵng

 

—————————————————— Phối cảnh thiết kế —————————————————— 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi
Mặt bằng tổng thể

 

Phân khu bác sỹ

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi
Nhà banh & cầu trượt

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi
Khu hạt gỗ

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi
Khu chợ

 

————————————————————- Hình ảnh thi công ——————————————————