• Chủ đầu tư: 
  • Diện tích:
  • Địa chỉ: Số 10 Trần Hữu Độ, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Da Nang, Vietnam
  • Thời gian thiết kế:
  • Thời gian thi công: 

Phối cảnh 3D 

Hình ảnh thi công thực tế

Updating…