• Chủ đầu tư: 
  • Diện tích:
  • Thời gian thiết kế:
  • Thời gian thi công: 

Phối cảnh 3D 

Phối cảnh tổng quan

Kids cafe hướng nghiệp

Kids cafe hướng nghiệp

 

Phối cảnh phân khu

Kids cafe hướng nghiệp

Kids cafe hướng nghiệp

Kids cafe hướng nghiệp

Kids cafe hướng nghiệp

Kids cafe hướng nghiệp

Kids cafe hướng nghiệp

Kids cafe hướng nghiệp

Kids cafe hướng nghiệp

Kids cafe hướng nghiệp