HÌNH ẢNH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHIM TRƯỜNG CHỤP ẢNH CƯỚI NHƯ VÂN – BẠC LIÊU