LỄ RA MẮT TÀU NGỌC TRAI ĐEN DO GOADESIGN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG