Được lấy ý tưởng độc đáo là một Đài Truyền Hình Thời Sự. Đến với phim trường “Thời Sự Yên Bái” chủ đầu tư mong muốn giúp bạn trải nghiệm chân thật nhất

PHỐI CẢNH PHIM TRƯỜNG ĐÀI TRUYỀN HÌNH YÊN BÁI!