• Chủ đầu tư: Siêu thị điện máy Quốc Khánh Bình Định
  • Diện tích: 
  • Thời gian thiết kế: 
  • Thời gian thi công: 

Phối cảnh 3D 

Phối cảnh thiết kế rạp chiếu phim

Thiết kế rạp chiếu phim

Thiết kế rạp chiếu phim

Hình ảnh thi công thực tế

Thiết kế rạp chiếu phim

Thiết kế rạp chiếu phim

Thiết kế rạp chiếu phim

Thiết kế rạp chiếu phim

Thiết kế rạp chiếu phim

Thiết kế rạp chiếu phim

Thiết kế rạp chiếu phim