Nhà hàng món Việt tại Nhật Bản – Tokyo

Ở xứ người, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản vẫn luôn tổ chức nhiều loại hình kinh doanh và đầu tư Nhà Hàng, Quán Ăn…. mang phong cách Việt Nam, nhằm gìn giữ và phát huy những nét đẹp văn hóa của dân tộc ta.
Goadesign tự hào là đơn vị được lựa chọn để đồng hành cùng một số nhà đầu tư trẻ đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản.
Bản thiết kế nhà hàng món Việt tại Nhật do Goadesign hoàn thiện:

thiết kế nhà hàng

thiết kế nhà hàng

thiết kế nhà hàng

thiết kế nhà hàng

thiết kế nhà hàng

thiết kế nhà hàng  thiết kế nhà hàng

thiết kế nhà hàng