• Công trình:  Quầy Ticket và FnB của Khu vui chơi
  • Địa chỉ: Giga Mall Thủ Đức

Hình ảnh thiết kế phối cảnh 3D