• Dự Án Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi
  • Chủ Đầu Tư:
  • Diện Tích:

+ Tầng 1: 175m2

+ Tầng 2: 75m2

  • Địa điểm thi công: Đà Nẵng

 

—————————————————— Phối cảnh thiết kế —————————————————— 

Mặt bằng tổng thể

 

Phân khu bác sỹ

 

Nhà banh & cầu trượt

 

 

 

 

 

Khu hạt gỗ

 

Khu chợ

 

————————————————————- Hình ảnh thi công ——————————————————